Gebruiksvoorwaarden voor de JUKE streaming service

§ 1 Voorwaarden

 1. Voor het gebruik van de JUKE streaming service op www.myjuke.com en www.myjuke.nl (hierna "JUKE service" genoemd) gelden de onderstaande gebruiksvoorwaarden.
 2. Indien je toegang tot de JUKE service via een partner van 24-7 hebt verkregen, bv. een provider van mobiele telefonie, gelden naast deze gebruiksvoorwaarden ook de algemene handelsvoorwaarden van de partner. Bij tegenstrijdigheden tussen deze gebruiksvoorwaarden en de algemene handelsvoorwaarden van de partner met betrekking tot de JUKE service hebben de algemene handelsvoorwaarden van de partner voorrang op deze gebruiksvoorwaarden.
 3. (2) Je kunt alleen van de JUKE service gebruik maken wanneer je in Nederland woont. De JUKE service mag alleen worden gebruikt voor privédoeleinden, niet voor commerciële doeleinden of in het kader van zelfstandig ondernemerschap en alleen in overeenstemming met het geldend recht, met name het auteursrecht.

§ 2 Afsluiten overeenkomst

 1. De wederpartij van je overeenkomst is:
  24-7 Entertainment GmbH
  Torstr. 49, D-10119 Berlijn, Duitsland
  E-mail: support_nl@myjuke.nl
  Telefoon: 0800-0366 (Let op: dit nummer zal u in contact brengen met de klantenservice van Media Markt Nederland. Zij kunnen u verder helpen met uw vragen inzake JUKE).
  Ingeschreven in het Handelsregister van het Kantongerecht Berlijn (Charlottenburg)
  Registernummer: HRB 124057
  Btw-nr.: DE212021627
  Officiële vertegenwoordigers: Erik Dibbern, Morten Dahlgren
  (in deze Gebruiksvoorwaarden "24-7" genoemd).
 2. Voor het gebruik van de JUKE service dien je je te registreren met opgave van je naam, een geldig e-mailadres en een wachtwoord.
 3. 24-7 biedt je de onder § 3 vermelde producten aan. Indien je toegang tot de JUKE service via een partner van 24-7 hebt verkregen, bv. een provider van mobiele telefonie, staan je die aanbiedingen ter beschikking.
 4. Door op de knop "betaling bevestigen" te klikken, plaats je een bindend aanbod voor de aanschaf van het door jou gekozen abonnement resp. pakket. Door vrijgave van het abonnement of pakket en bevestiging per e-mail neemt 24-7 je aanbod aan.
 5. In de rechter bovenhoek van de homepage van de JUKE service zie je de talen die voor het sluiten van de overeenkomst ter beschikking staan.
 6. De contracttekst wordt door 24-7 niet opgeslagen. Je kunt echter de einddatum van je toegang tot de JUKE service in je profiel bekijken. Deze gebruiksvoorwaarden worden je ook samen met de bevestigingsmail voor je toegang tot de JUKE service toegestuurd. Bewaar deze e-mail daarom zorgvuldig.
 7. Je kunt JUKE meteen gebruiken nadat je je contract hebt afgesloten.

§ 3 Producten

24-7 biedt je zowel JUKE musicflat abonnementen alsook JUKE musicflat prepaid pakketten aan.

 1. Een JUKE musicflat abonnement wordt steeds automatisch verlengd met de door jezelf gekozen looptijd, tenzij je opzegt zoals beschreven in paragraaf § 7. Abonnementen kunnen alleen worden afgesloten middels betaling via creditcard.
 2. Een JUKE musicflat prepaid pakket wordt niet automatisch verlengd, maar eindigt automatisch na afloop van de betaalde periode zonder dat je hoeft op te zeggen. JUKE musicflat prepaid pakketten kunnen alleen worden aangeschaft middels betaling met de JUKE cadeaukaart (zodra deze beschikbaar is).

§ 4 Toekenning van rechten

 1. Door betaling van de kosten voor je JUKE musicflat abonnement of je JUKE musicflat prepaid pakket of door het afsluiten van een gratis testabonnement, kent 24-7 je een eenvoudig, niet overdraagbaar en tot de looptijd van het JUKE musicflat abonnement, het JUKE musicflat prepaid pakket resp. het testabonnement beperkt recht toe, om de in de JUKE service beschikbare muziektitels via streaming op een eindapparaat te ontvangen en uitsluitend voor privédoeleinden te gebruiken, niet voor commerciële doeleinden of in het kader van zelfstandig ondernemerschap.
 2. Het is niet toegestaan de ontvangen stream buiten de functies van de JUKE service of de toepassingen voor mobiele eindapparatuur op te slaan, offline beschikbaar te stellen, openbaar weer te geven of uit te voeren, openbaar toegankelijk te maken, te versturen, te bewerken, te verveelvoudigen, te verspreiden, te exploiteren, te adverteren of zulke vormen van gebruik te ondersteunen, of op andere wijze in omloop te brengen of te exploiteren of te gebruiken voor commerciële doeleinden of in het kader van zelfstandig ondernemerschap.
 3. De overdracht van het JUKE musicflat abonnement, het JUKE musicflat prepaid pakket resp. het testabonnement aan derden of het doorgeven van de toegangsgegevens voor de JUKE service aan derden is niet toegestaan.
 4. 24-7 behoudt zich het recht voor om bepaalde tracks of covers op om het even welk moment zonder voorafgaande aankondiging permanent of tijdelijk uit de JUKE-service te verwijderen, wanneer 24-7 dit nodig acht om nadeel te vermijden of wanneer dit door een eigenaar van rechten wordt vereist. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een eigenaar van rechten of een derde aan 24-7 meedeelt dat 24-7 niet over de juiste rechten beschikt of wanneer de licentiegever de rechten niet aan 24-7 kan overdragen. Dit geeft geen recht op een verlaging van het abonnementsgeld, tenzij de JUKE-service wezenlijk wordt beperkt. 24-7 behoudt zich eveneens het recht voor om het maximale aantal tracks die offline, d.w.z. zonder internetverbinding, beschikbaar gemaakt kunnen worden, te beperken. Dit geldt ook wanneer de tracks zich in persoonlijke playlists of favorieten bevinden.
 5. Je mag de JUKE service slechts gebruiken op maximaal drie mobiele eindapparaten.

§ 5 Prijzen

 1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw. In de prijzen zijn de kosten voor het gegevensgebruik niet inbegrepen, die voor het streamen van muziek door je internetprovider of mobiele telefoonprovider in rekening worden gebracht. Indien je toegang tot de JUKE service hebt verkregen via een partner van 24-7, vb. een provider van mobiele telefonie, dan zijn voor de kosten van het gegevensgebruik eventueel andere voorwaarden van toepassing.

§ 6 Betaling

 1. Indien je toegang tot de JUKE service via een partner van 24-7 hebt verkregen, bv. een provider van mobiele telefonie, dan verloopt de facturatie voor de gebruikskosten van de JUKE service via die partner.
 2. Bij betaling met de JUKE Card dient het op de kaart vermelde kaartnummer en de bijbehorende pincode te worden ingevoerd. Na invoer worden de pakketprijs van het op de JUKE Card beschikbare tegoed afgetrokken.
 3. De betaling met creditcard wordt verwerkt via EVO Payments International GmbH, Kaltenbornweg 1-3, 50679 Keulen, Duitsland (ingeschreven in het Handelsregister van het Kantongerecht Frankfurt am Main onder HRB 57201, officiële vertegenwoordigers: Jens Mahlke en Jens Mikolajczak). Bij betaling met de kredietkaart moet je de gevraagde kredietkaartgegevens invullen. De overdracht van deze gegevens naar de instantie die de betaling afhandelt, gebeurt via een versleutelde verbinding. Nadat je op de knop "Betaalde dienst bestellen" hebt geklikt, worden de abonnementskosten bij je kredietinstelling in rekening gebracht. Wanneer je je abonnement verlengt, wordt je kredietkaart aan het begin van de periode van de verlenging opnieuw verminderd met de abonnementskosten voor de gekozen abonnementsduur.
 4. Bij betaling met de JUKE Card, kredietkaart of PayPal kan je de rekeningen in je profiel in de JUKE service inkijken.
 5. Alle betalingen zijn verschuldigd op de begindatum van een abonnement, van een pakket of van de verlengingsperiode. Wanneer uw creditcard of uw PayPal-account niet met het verschuldigde bedrag kan worden belast, behoudt 24-7 zich het recht voor, uw toegang tot de JUKE service te blokkeren, totdat de betaling is ontvangen.
 6. Betalingen met PayPal worden afgehandeld door PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, vertegenwoordiger: Robert Caplehorn, inschrijfnummer KvK: R.C.S. Luxembourg B 118 349. Bij betalingen met PayPal word je naar de pagina's van PayPal doorgestuurd om de betaling af te ronden. 24-7 slaat je PayPal-gegevens niet op. Indien je je abonnement verlengt, zal je PayPal-rekening aan het begin van de periode van de verlenging opnieuw verminderd worden met de abonnementskosten voor de gekozen abonnementsduur.
 7. De betaling met iDEAL wordt aangeboden door Currence iDEAL BV, Beethovenstraat 300, 1077WZ, Amsterdam (KvK: 34258168, directeur: P.M. Mallekoote.) en via EVO Payments International GmbH, Kaltenbornweg 1-3, 50679 Keulen (geregistreerd in het handelsregister van het kantongerecht Frankfurt am Main onder HRB 57201, directeurs: Jens Mahlke en Jens Mikolajczak) afgehandeld. Daarom dient u, wanneer u daar om wordt gevraagd, uw iDEAL-gegevens in te voeren. De overdracht van uw gegevens gebeurt via een versleutelde verbinding. Nadat u op de button "betaling bevestigen" heeft geklikt, wordt het factuurbedrag door middel van iDEAL van uw rekening afgeschreven en naar onze rekening overgemaakt.

§ 7 Looptijd en opzegging

 1. Indien je toegang tot de JUKE service via een partner van 24-7 hebt verkregen, hebben de met deze partner overeengekomen regelingen met betrekking tot looptijd en opzegging van de toegang tot de JUKE service voorrang op de onderstaande regelingen.
 2. 24-7 biedt je de mogelijkheid, om de JUKE service ofwel voor 7 dagen ofwel voor 30 dagen gratis te proberen. Wanneer u voor de gratis 7-daagse test kiest, eindigt de testperiode automatisch en is opzeggen dus niet nodig. Wanneer u voor een gratis test van 30-dagen kiest, moet u een betalingsmiddel opgeven. Wanneer u het testabonnement niet binnen de periode van 30 dagen opzegt, wordt het testabonnement in een vast abonnement voor onbepaalde tijd omgezet, dat u iedere maand met een opzegtermijn van 7 dagen kunt opzeggen. Als je tijdens de proefperiode besluit een abonnement of pakket aan te schaffen, dan begint het abonnement of pakket pas na afloop van de proefperiode. Voor een gratis testabonnement mag je je slechts een keer registreren. Het veelvuldig gebruikmaken van een gratis testabonnement, ook wanneer je andere registratiegegevens invoert, is niet toegestaan.
 3. Jij of 24-7 kan een JUKE musicflat abonnement met inachtneming van een termijn van 7 dagen voor het einde van de looptijd van het abonnement resp. de verlengperiode opzeggen. JUKE musicflat abonnementen worden automatisch verlengd met de gekozen looptijd, tenzi je het JUKE musicflat opzegt met inachtname van een opzegtermijn van 14 dagen voor het einde van de looptijd van het JUKE musicflat, in het onderdeel "Mijn account", door te klikken op de link "Abonnement opzeggen". Schriftelijk of per e-mail opzeggen is ook mogelijk. Je kunt een opgezegd JUKE musicflat op elk moment weer activeren gedurende de looptijd van het JUKE musicflat, door op de betreffende link in "Mijn account" te klikken. In dat geval wordt het JUKE musicflat aan het einde van de oorspronkelijk gekozen looptijd weer verlengd met de oorspronkelijk gekozen looptijd.
 4. JUKE musicflat prepaid pakketten eindigen automatisch na afloop van de periode waarvoor ze zijn aangeschaft. Rechtmatige opzegging tijdens de looptijd van het JUKE musicflat prepaid pakket is uitgesloten. Hetzelfde geldt wanneer je gebruik maakt van de JUKE service met een cadeaukaart-code.
 5. 24-7 behoudt zich het recht voor, je JUKE musicflat abonnement, JUKE musicflat prepaid pakket of testabonnement in buitengewone gevallen, om belangrijke redenen, zonder opzegtermijn op te zeggen. Van een belangrijke reden is met name sprake
  • als je de toegangsgegevens voor de JUKE service doorgeeft aan derden,
  • als je het aantal toegestane mobiele eindapparaten overschrijdt,
  • als je de JUKE service gebruikt voor commerciële doeleinden of in het kader van zelfstandig ondernemerschap,
  • als je voornamelijk van de JUKE service gebruikt maakt met IP-adressen buiten Nederland, of
  • als je je niet houdt aan de in § 4 toegekende gebruikersrechten of deze overschrijdt.
  Voor zover dat wettelijk vereist is, zal 24-7 je officieel waarschuwen voor een buitengewone onmiddellijke opzegging of je een termijn voorleggen binnen dewelke je voor uitkomst moet zorgen. Indien 24-7 opzegt om belangrijke redenen, zal 24-7 je de betaalde kosten naar rato vergoeden, tenzij je voor het opzeggen zelf verantwoordelijk kunt worden gehouden.

§ 8 Herroepingsrecht

24-7 staan gebruikers het volgende herroepingsrecht toe.

Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (24-7 Entertainment GmbH, Torstraße 49, D-10119 Berlin, E-Mail: support_nl@myjuke.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

§ 9 Aansprakelijkheid

 1. Je hebt recht op een evenredige vermindering van de kosten bij een volledige of gedeeltelijke uitval van de JUKE service, overeenkomstig de ernst en duur van de storing, voor zover je en je daartoe benodigde hulpmiddelen (bijv. uw internet- of mobiele telefoonprovider) niet verantwoordelijk zijn voor de storing. Een vermindering zoals hier bedoeld is uitgesloten als het uitvallen van de JUKE service in verhouding tot de totale beschikbaarheid slechts gering is, of als slechts een gering aantal tracks, dat 1% van het totale aanbod niet overschrijdt, niet beschikbaar is. Als geringe uitval van de JUKE service gelden onderbrekingen, die in totaal per maand niet meer dan 5 uur bedragen. Bij een volledige uitval van de JUKE service is echter elke doorlopende onderbreking van meer dan 24 uur, vanaf het begin van het 25e uur niet meer gering, ongeacht het totaal van de onderbrekingen in de betreffende kalendermaand.
 2. Claims op schadevergoeding zijn uitgesloten. Uitgezonderd hiervan is aanspraak op schadevergoeding die berust op schade door overlijden, lichamelijk letsel, gezondheidsschade of schade berokkend door niet-nakoming van essentiële contractverplichtingen, evenals de aansprakelijkheid voor overige schade die is veroorzaakt door opzettelijke niet-nakoming of verwaarlozing van contractverplichtingen door 24-7, zijn wettelijke vertegenwoordigers of uitvoeringspartners. Essentiële contractverplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming noodzakelijk is voor het bereiken van het doel van het contract.
 3. Bij lichte nalatigheid met betrekking tot de essentiële contractverplichtingen is 24-7 slechts verantwoordelijk voor de op het contract betrekking hebbende, voorzienbare schade, tenzij het gaat om aanspraak op schadevergoeding voor overlijden, lichamelijk letsel of gezondheidsschade.
 4. De beperkingen in alinea's 2 en 3 gelden ook voor de wettelijke vertegenwoordigers en uitvoeringspartners van 24-7, indien een aanspraak op schadevergoeding direct aan hen wordt gericht.
 5. De voorschriften van de Wet op Productaansprakelijkheid en van de Wet Bescherming Persoonsgegevens blijven dwingend.

§ 10 Overdracht van informatie aan derden

 1. 24-7 behoudt zich het recht voor, je betalingsverplichtingen evenals alle rechten en plichten uit deze overeenkomst zonder je toestemming over te dragen aan derden. In dat geval heb je het recht deze overeenkomst op het tijdstip van de inwerkingtreding van de verstrekking, als buitengewone maatregel, op te zeggen.
 2. Het is niet toegestaan je rechten en plichten uit deze overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 24-7 aan derden over te dragen.

§ 11 Wijzigingen aan de overeenkomst

 1. 24-7 behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden worden tegenover jou van kracht wanneer je binnen de vier weken geen bezwaar aantekent tegenover 24-7. 24-7 zal je op dit rechtsgevolg en de mogelijke vermijding ervan wijzen door je de gewijzigde gebruiksvoorwaarden toe te sturen.

§ 12 Support

Als je over het bovenstaande vragen of verzoeken heeft, staat onze klantenservice graag tot je beschikking. Je kunt deze bereiken via: support_nl@myjuke.nl

§ 13 Slotbepalingen

 1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
 2. Voor zover je distributeur, publiekrechtelijk rechtspersoon of een openbaar lichaam bent, is als bevoegde rechtbank aangewezen, bij alle conflicten voortkomende uit de overeenkomst tussen jou en 24-7, het kantongerecht in Berlijn (Mitte).
 3. De overeenkomst blijft ook bij wettelijke ongeldigheid van individuele onderdelen bindend voor de overige onderdelen. In plaats van de ongeldige punten treden, voor zover aanwezig, de wettelijke voorschriften in werking.

13.06.2014

Indien u het contract voor de muziek wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en aub op te sturen naar:

24-7 Entertainment GmbH
Torstraße 49, D-10119 Berlin
E-Mail: support_de@myjuke.de
Fax: + 49 30 7261 905 53


Hierbij herroep ik de onderschrijving/contract voor de dienst:

Besteld op:

Naam klant:

E-mail adres dat werd opgegeven aan Juke:

Adres van de klant:

Handtekening

Datum