Gebruiksvoorwaarden voor de JUKE streaming service

§ 1 Voorwaarden

 1. Voor het gebruik van de JUKE streaming service op www.myjuke.com en www.myjuke.nl (hierna "JUKE service" genoemd) gelden de onderstaande gebruiksvoorwaarden.
 2. Indien je toegang tot de JUKE service via een partner van 24-7 hebt verkregen, bv. een provider van mobiele telefonie, gelden naast deze gebruiksvoorwaarden ook de algemene handelsvoorwaarden van de partner. Bij tegenstrijdigheden tussen deze gebruiksvoorwaarden en de algemene handelsvoorwaarden van de partner met betrekking tot de JUKE service hebben de algemene handelsvoorwaarden van de partner voorrang op deze gebruiksvoorwaarden.
 3. (2) Je kunt alleen van de JUKE service gebruik maken wanneer je in Nederland woont. De JUKE service mag alleen worden gebruikt voor privédoeleinden, niet voor commerciële doeleinden of in het kader van zelfstandig ondernemerschap en alleen in overeenstemming met het geldend recht, met name het auteursrecht.

§ 2 Afsluiten overeenkomst

 1. De wederpartij van je overeenkomst is:
  24-7 Entertainment GmbH
  Torstr. 49, D-10119 Berlijn, Duitsland
  E-mail: support_nl@myjuke.nl
  Ingeschreven in het Handelsregister van het Kantongerecht Berlijn (Charlottenburg)
  Registernummer: HRB 124057
  Btw-nr.: DE212021627
  Officiële vertegenwoordigers: Frank Taubert, Erik Dibbern
  (in deze Gebruiksvoorwaarden "24-7" genoemd).
 2. Voor het gebruik van de JUKE service dien je je te registreren met opgave van je naam, een geldig e-mailadres en een wachtwoord.
 3. 24-7 biedt je de onder § 3 vermelde producten aan. Indien je toegang tot de JUKE service via een partner van 24-7 hebt verkregen, bv. een provider van mobiele telefonie, staan je die aanbiedingen ter beschikking.
 4. Door op de knop "betaling bevestigen" te klikken, plaats je een bindend aanbod voor de aanschaf van het door jou gekozen abonnement resp. pakket. Door vrijgave van het abonnement of pakket en bevestiging per e-mail neemt 24-7 je aanbod aan.
 5. In de rechter bovenhoek van de homepage van de JUKE service zie je de talen die voor het sluiten van de overeenkomst ter beschikking staan.
 6. De contracttekst wordt door 24-7 niet opgeslagen. Je kunt echter de einddatum van je toegang tot de JUKE service in je profiel bekijken. Deze gebruiksvoorwaarden worden je ook samen met de bevestigingsmail voor je toegang tot de JUKE service toegestuurd. Bewaar deze e-mail daarom zorgvuldig.

§ 3 Producten

24-7 biedt je zowel JUKE musicflat abonnementen alsook JUKE musicflat prepaid pakketten aan.

 1. Een JUKE musicflat abonnement wordt steeds automatisch verlengd met de door jezelf gekozen looptijd, tenzij je opzegt zoals beschreven in paragraaf 7. Abonnementen kunnen alleen worden afgesloten middels betaling via creditcard (§ 6).
 2. Een JUKE musicflat prepaid pakket wordt niet automatisch verlengd, maar eindigt automatisch na afloop van de betaalde periode zonder dat je hoeft op te zeggen. JUKE musicflat prepaid pakketten kunnen alleen worden aangeschaft middels betaling met de JUKE cadeaukaart (zodra deze beschikbaar is) (§ 6).

§ 4 Toekenning van rechten

 1. Door betaling van de kosten voor je JUKE musicflat abonnement of je JUKE musicflat prepaid pakket of door het afsluiten van een gratis testabonnement, kent 24-7 je een eenvoudig, niet overdraagbaar en tot de looptijd van het JUKE musicflat abonnement, het JUKE musicflat prepaid pakket resp. het testabonnement beperkt recht toe, om de in de JUKE service beschikbare muziektitels via streaming op een eindapparaat te ontvangen en uitsluitend voor privédoeleinden te gebruiken, niet voor commerciële doeleinden of in het kader van zelfstandig ondernemerschap.
 2. Het is niet toegestaan de ontvangen stream buiten de functies van de JUKE service of de toepassingen voor mobiele eindapparatuur op te slaan, offline beschikbaar te stellen, openbaar weer te geven of uit te voeren, openbaar toegankelijk te maken, te versturen, te bewerken, te verveelvoudigen, te verspreiden, te exploiteren, te adverteren of zulke vormen van gebruik te ondersteunen, of op andere wijze in omloop te brengen of te exploiteren of te gebruiken voor commerciële doeleinden of in het kader van zelfstandig ondernemerschap.
 3. De overdracht van het JUKE musicflat abonnement, het JUKE musicflat prepaid pakket resp. het testabonnement aan derden of het doorgeven van de toegangsgegevens voor de JUKE service aan derden is niet toegestaan.
 4. 4. 24-7 behoudt zich het recht voor, individuele tracks of covers op korte termijn zonder aankondiging definitief of tijdelijk uit de JUKE service te verwijderen, wanneer dit voor het voorkomen van schade noodzakelijk is of door een rechthebbende wordt verlangd. Dit geeft geen recht tot het verminderen van het tarief, tenzij de JUKE service daardoor als geheel wezenlijk wordt beperkt. 24-7 behoudt zich ook het recht voor, het maximale aantal tracks dat offline, d.w.z. zonder internetverbinding, beschikbaar kan worden gemaakt, te beperken. Dat geldt ook wanneer de tracks zich bevinden in persoonlijke playlists of favorieten.
 5. Je mag de JUKE service slechts gebruiken op maximaal drie mobiele eindapparaten.

§ 5 Prijzen

 1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw. In de prijzen zijn de kosten voor het gegevensgebruik niet inbegrepen, die voor het streamen van muziek door je internetprovider of mobiele telefoonprovider in rekening worden gebracht. Indien je toegang tot de JUKE service hebt verkregen via een partner van 24-7, vb. een provider van mobiele telefonie, dan zijn voor de kosten van het gegevensgebruik eventueel andere voorwaarden van toepassing.

§ 6 Betaling

 1. Indien je toegang tot de JUKE service via een partner van 24-7 hebt verkregen, bv. een provider van mobiele telefonie, dan verloopt de facturatie voor de gebruikskosten van de JUKE service via die partner.
 2. Bij betaling met de JUKE Card dient het op de kaart vermelde kaartnummer en de bijbehorende pincode te worden ingevoerd. Na invoer worden de pakketprijs van het op de JUKE Card beschikbare tegoed afgetrokken.
 3. De betaling met creditcard wordt verwerkt via EVO Payments International GmbH, Kaltenbornweg 1-3, 50679 Keulen, Duitsland (ingeschreven in het Handelsregister van het Kantongerecht Frankfurt am Main onder HRB 57201, officiële vertegenwoordigers: Jens Mahlke en Jens Mikolajczak). Hiervoor dienen na het betreffende verzoek de creditcardgegevens te worden ingevoerd. De verzending van deze gegevens gebeurt versleuteld. Na het klikken op de knop "Betaalde dienst bestellen" wordt de creditcard belast met de abonnementskosten. Bij verlenging van het abonnement wordt de creditcard aan het begin van de verlengingstermijn opnieuw belast met de abonnementskosten voor de gekozen looptijd.
 4. Bij betaling met de JUKE Card, kredietkaart of PayPal kan je de rekeningen in je profiel in de JUKE service inkijken.
 5. Alle betalingen zijn verschuldigd op de begindatum van een abonnement, van een pakket of van de verlengingsperiode. Wanneer uw creditcard of uw PayPal-account niet met het verschuldigde bedrag kan worden belast, behoudt 24-7 zich het recht voor, uw toegang tot de JUKE service te blokkeren, totdat de betaling is ontvangen.
 6. Betalingen met PayPal worden afgehandeld door PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, vertegenwoordiger: Robert Caplehorn, inschrijfnummer KvK: R.C.S. Luxembourg B 118 349. U wordt na keuze van PayPal als betaalmiddel verder geleid naar de pagina's van PayPal, om het betaalproces af te sluiten. Uw PayPal-gegevens worden door 24-7 niet opgeslagen. Wanneer u het abonnement verlengd, wordt uw PayPal-account aan het begin van de gekozen looptijd opnieuw belast.
 7. De betaling met iDEAL wordt aangeboden door Currence iDEAL BV, Beethovenstraat 300, 1077WZ, Amsterdam (KvK: 34258168, directeur: P.M. Mallekoote.) en via EVO Payments International GmbH, Kaltenbornweg 1-3, 50679 Keulen (geregistreerd in het handelsregister van het kantongerecht Frankfurt am Main onder HRB 57201, directeurs: Jens Mahlke en Jens Mikolajczak) afgehandeld. Daarom dient u, wanneer u daar om wordt gevraagd, uw iDEAL-gegevens in te voeren. De overdracht van uw gegevens gebeurt via een versleutelde verbinding. Nadat u op de button "betaling bevestigen" heeft geklikt, wordt het factuurbedrag door middel van iDEAL van uw rekening afgeschreven en naar onze rekening overgemaakt.

§ 7 Looptijd en opzegging

 1. Indien je toegang tot de JUKE service via een partner van 24-7 hebt verkregen, hebben de met deze partner overeengekomen regelingen met betrekking tot looptijd en opzegging van de toegang tot de JUKE service voorrang op de onderstaande regelingen.
 2. 24-7 biedt je de mogelijkheid, om de JUKE service ofwel voor 7 dagen ofwel voor 30 dagen gratis te proberen. Wanneer u voor de gratis 7-daagse test kiest, eindigt de testperiode automatisch en is opzeggen dus niet nodig. Wanneer u voor een gratis test van 30-dagen kiest, moet u een betalingsmiddel opgeven. Wanneer u het testabonnement niet binnen de periode van 30 dagen opzegt, wordt het testabonnement in een vast abonnement voor onbepaalde tijd omgezet, dat u iedere maand met een opzegtermijn van 7 dagen kunt opzeggen. Als je tijdens de proefperiode besluit een abonnement of pakket aan te schaffen, dan begint het abonnement of pakket pas na afloop van de proefperiode. Voor een gratis testabonnement mag je je slechts een keer registreren. Het veelvuldig gebruikmaken van een gratis testabonnement, ook wanneer je andere registratiegegevens invoert, is niet toegestaan.
 3. Jij of 24-7 kan een JUKE musicflat abonnement met inachtneming van een termijn van 7 dagen voor het einde van de looptijd van het abonnement resp. de verlengperiode opzeggen. JUKE musicflat abonnementen worden automatisch verlengd met de gekozen looptijd, tenzi je het JUKE musicflat opzegt met inachtname van een opzegtermijn van 14 dagen voor het einde van de looptijd van het JUKE musicflat, in het onderdeel "Mijn account", door te klikken op de link "Abonnement opzeggen". Schriftelijk of per e-mail opzeggen is ook mogelijk. Je kunt een opgezegd JUKE musicflat op elk moment weer activeren gedurende de looptijd van het JUKE musicflat, door op de betreffende link in "Mijn account" te klikken. In dat geval wordt het JUKE musicflat aan het einde van de oorspronkelijk gekozen looptijd weer verlengd met de oorspronkelijk gekozen looptijd.
 4. JUKE musicflat prepaid pakketten eindigen automatisch na afloop van de periode waarvoor ze zijn aangeschaft. Rechtmatige opzegging tijdens de looptijd van het JUKE musicflat prepaid pakket is uitgesloten. Hetzelfde geldt wanneer je gebruik maakt van de JUKE service met een cadeaukaart-code.
 5. 24-7 behoudt zich het recht voor, je JUKE musicflat abonnement, JUKE musicflat prepaid pakket of testabonnement in buitengewone gevallen, om belangrijke redenen, zonder opzegtermijn op te zeggen. Van een belangrijke reden is met name sprake
  • als je de toegangsgegevens voor de JUKE service doorgeeft aan derden,
  • als je het aantal toegestane mobiele eindapparaten overschrijdt,
  • als je de JUKE service gebruikt voor commerciële doeleinden of in het kader van zelfstandig ondernemerschap,
  • als je voornamelijk van de JUKE service gebruikt maakt met IP-adressen buiten Nederland, of
  • als je je niet houdt aan de in § 4 toegekende gebruikersrechten of deze overschrijdt.
  Indien 24-7 opzegt om belangrijke redenen, zal 24-7 je de betaalde kosten naar rato vergoeden, tenzij je voor het opzeggen zelf verantwoordelijk kunt worden gehouden.

§ 8 Herroepingsrecht

24-7 staan gebruikers het volgende herroepingsrecht toe.

Informatie herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Je kunt je overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen in tekstuele vorm (bijv. per brief, fax, e-mail) opzeggen. De termijn begint na de ontvangst van deze informatie in tekstuele vorm, echter niet voor afsluiting van de overeenkomst en evenmin voor de nakoming van onze informatieplicht volgens Artikel 246 § 2 in samenhang met § 1 alinea 1 en 2 EGBGB, evenals onze plichten volgens § 312g alinea 1 zin 1 BGB in samenhang met Artikel 246 § 3 EGBGB (Duitse Wetboek, das Bürgerliche Gesetzbuch). Voor handhaving van de herroepingstermijn is de tijdige verzending van de herroeping voldoende. De herroeping kun je richten aan:
24-7 Entertainment GmbH, Torstr. 49, D-10119 Berlijn, , e-mail: support_nl@myjuke.nl

Gevolgen herroeping

Bij een ontvankelijke herroeping dienen de door beide partijen ontvangen prestaties te worden geretourneerd en eventuele genoten rechten (bijv. rente) te worden teruggegeven. Als het niet mogelijk is om de ontvangen prestatie of genoten rechten (zoals gebruiksvoordelen) geheel of gedeeltelijk, of alleen in verminderde mate, te retourneren, dan dien je de betreffende waarde te vergoeden. Dat kan tot gevolg hebben dat je alsnog aan de betalingsverplichting voortvloeiende uit de overeenkomst, voor de periode tot aan de herroeping, dient te voldoen. Verplichtingen tot restitutie van betalingen dienen binnen 30 dagen te worden vervuld. Deze termijn begint voor jou met de verzending van de herroepingsverklaring en voor ons met de ontvangst hiervan.

Bijzondere informatie

Je herroepingsrecht verloopt voortijdig wanneer de overeenkomst voor beide partijen op je uitdrukkelijke wens volledig is nagekomen, voordat je gebruik hebt gemaakt van je herroepingsrecht.

Einde informatie herroepingsrecht

§ 9 Aansprakelijkheid

 1. Je hebt recht op een evenredige vermindering van de kosten bij een volledige of gedeeltelijke uitval van de JUKE service, overeenkomstig de ernst en duur van de storing, voor zover je en je daartoe benodigde hulpmiddelen (bijv. uw internet- of mobiele telefoonprovider) niet verantwoordelijk zijn voor de storing. Een vermindering zoals hier bedoeld is uitgesloten als het uitvallen van de JUKE service in verhouding tot de totale beschikbaarheid slechts gering is, of als slechts een gering aantal tracks, dat 1% van het totale aanbod niet overschrijdt, niet beschikbaar is. Als geringe uitval van de JUKE service gelden onderbrekingen, die in totaal per maand niet meer dan 5 uur bedragen. Bij een volledige uitval van de JUKE service is echter elke doorlopende onderbreking van meer dan 24 uur, vanaf het begin van het 25e uur niet meer gering, ongeacht het totaal van de onderbrekingen in de betreffende kalendermaand.
 2. Claims op schadevergoeding zijn uitgesloten. Uitgezonderd hiervan is aanspraak op schadevergoeding die berust op schade door overlijden, lichamelijk letsel, gezondheidsschade of schade berokkend door niet-nakoming van essentiële contractverplichtingen, evenals de aansprakelijkheid voor overige schade die is veroorzaakt door opzettelijke niet-nakoming of verwaarlozing van contractverplichtingen door 24-7, zijn wettelijke vertegenwoordigers of uitvoeringspartners. Essentiële contractverplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming noodzakelijk is voor het bereiken van het doel van het contract.
 3. Bij lichte nalatigheid met betrekking tot de essentiële contractverplichtingen is 24-7 slechts verantwoordelijk voor de op het contract betrekking hebbende, voorzienbare schade, tenzij het gaat om aanspraak op schadevergoeding voor overlijden, lichamelijk letsel of gezondheidsschade.
 4. De beperkingen in alinea's 2 en 3 gelden ook voor de wettelijke vertegenwoordigers en uitvoeringspartners van 24-7, indien een aanspraak op schadevergoeding direct aan hen wordt gericht.
 5. De voorschriften van de Wet op Productaansprakelijkheid en van de Wet Bescherming Persoonsgegevens blijven dwingend.

§ 10 Overdracht van informatie aan derden

 1. 24-7 behoudt zich het recht voor, je betalingsverplichtingen evenals alle rechten en plichten uit deze overeenkomst zonder je toestemming over te dragen aan derden. In dat geval heb je het recht deze overeenkomst op het tijdstip van de inwerkingtreding van de verstrekking, als buitengewone maatregel, op te zeggen.
 2. Het is niet toegestaan je rechten en plichten uit deze overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 24-7 aan derden over te dragen.

§ 11 Wijzigingen aan de overeenkomst

 1. 24-7 behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden worden tegenover jou van kracht wanneer je binnen de vier weken geen bezwaar aantekent tegenover 24-7. 24-7 zal je op dit rechtsgevolg en de mogelijke vermijding ervan wijzen door je de gewijzigde gebruiksvoorwaarden toe te sturen.

§ 12 Slotbepalingen

 1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
 2. Voor zover je distributeur, publiekrechtelijk rechtspersoon of een openbaar lichaam bent, is als bevoegde rechtbank aangewezen, bij alle conflicten voortkomende uit de overeenkomst tussen jou en 24-7, het kantongerecht in Berlijn (Mitte).
 3. De overeenkomst blijft ook bij wettelijke ongeldigheid van individuele onderdelen bindend voor de overige onderdelen. In plaats van de ongeldige punten treden, voor zover aanwezig, de wettelijke voorschriften in werking.

Support

Als je over het bovenstaande vragen of verzoeken heeft, staat onze klantenservice graag tot je beschikking. Je kunt deze bereiken via:
support_nl@myjuke.nl

25.09.13