Informatie over gegevensbescherming JUKE

Via de onderstaande gegevens willen wij je informeren over hoe JUKE de bescherming van je persoonlijke gegevens waarborgt, in overeenstemming met de strenge bepalingen van de Duitse en Europese wetgeving over gegevensbescherming.

Inhoudsoverzicht
 1. De bescherming van je persoonlijke gegevens bij JUKE
 2. Versleuteling en gegevensbescherming
 3. Verzameling, verwerking en gebruik van gegevens bij JUKE
 4. Toestemming en het recht op herroeping resp. op bezwaar
 5. Je recht op informatie, rectificatie, verwijdering
 6. Verantwoordelijkheid gegevensbescherming binnen het bedrijf1. De bescherming van je persoonlijke gegevens bij JUKE

De website myjuke.com wordt geëxploiteerd door 24-7 Entertainment GmbH, Torstraße 49, D-10119 Berlijn, Duitsland. Dat is de verantwoordelijke instantie in de zin van de Duitse Wet op Gegevensbescherming.

De bescherming van je persoonlijke gegevens is voor ons zeer belangrijk. Wij houden ons aan de strenge bepalingen van de Duitse en Europese wetgeving over gegevensbescherming.

Het doel van de Duitse Wet op Gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) en de Duitse Telemediawet (Telemediengesetz, TMG) is de bescherming van persoonlijke gegevens. Hieronder vallen gegevens die betrekking hebben op de persoon (bijv. naam of e-mailadres). Informatie die niet, of alleen met een buitenproportionele inspanning in tijd, kosten en mankracht aan een bepaalde of te bepalen persoon kan worden toegekend, valt als anonieme informatie (vlg. § 3 Abs. 6 BDSG) daar niet onder.

Om het aanbod van JUKE uit te kunnen voeren, worden persoonlijke gegevens verzameld, verwerkt en gebruikt.

Hierna volgt aanvullende informatie over hoe wij de bescherming van je persoonlijke gegevens waarborgen en welke gegevens wij op welke manier gebruiken, wanneer je gebruik maakt van JUKE.

Voor een vraag of verzoek kun je altijd contact opnemen met onze klantenservice, die bereikbaar is via:
support_nl@myjuke.nl

top↑

2. Versleuteling en gegevensbescherming

Alle gegevens die je doorgeeft bij de registratie, bij het inloggen en bij de betaling (bijv. contactgegevens, betalingsinformatie bij de bestelling van een betaald abonnement) worden versleuteld verzonden. Deze versleuteling beschermt de vertrouwelijkheid van de gegevensuitwisseling tussen jouw en onze webserver en helpt om misbruik van gegevens, bijvoorbeeld door onderschepping, te voorkomen. Als versleutelmethode gebruiken we SSL (Secure Socket Layer). Dat is een hiervoor erkende en veelgebruikte techniek.

Met het oog op onze databanken hebben we alle technische voorzorgsmaatregelen getroffen om je gegevens op te kunnen slaan in een beveiligde omgeving. De toegang tot uw gegevens is voorbehouden aan geselecteerde medewerkers en wordt alleen toegestaan in de mate waarin dat nodig is.

top↑

3. Verzameling, verwerking en gebruik van gegevens bij JUKE

JUKE biedt je heel veel mogelijkheden om legaal gebruik te maken van een enorme keuze uit de beste muziek. Om deze service te kunnen verlenen, worden door ons een aantal persoonsgerelateerde gegevens verzameld, verwerkt en gebruikt. Vaak worden gegevens echter ook alleen onder pseudoniem, of geheel anoniem gebruikt. Gegevens die noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van een overeenkomst, worden in formulieren aangegeven als verplichte velden (bijv. e-mail-adres), zodat je weet welke informatie je op moet geven om gebruik te kunnen maken van het aanbod, en welke informatie niet noodzakelijk is.

Hieronder willen wij je graag gedetailleerde informatie hierover verstrekken.

a. Zonder en met aanmelding

Als je de openbare, zonder aanmelding toegankelijke pagina's van JUKE bezoekt, worden om technische redenen standaard de volgende gegevens opgeslagen in protocolbestanden, de zogenaamde server-logfiles:

 • IP-adres (internet-protocol-adres) van de computer die toegang zoekt
 • de website van waaruit je ons bezoekt (referrer)
 • de websites die je bij ons bezoekt
 • de datum en de duur van je bezoek
 • browsertype en browserinstellingen
 • besturingssysteem

Deze gegevens worden door ons, na anonimisering, gebruikt voor statistische doeleinden zonder herleiding naar een persoon.

Binnen het wettelijk kader kunnen wij voor reclamedoeleinden, voor marktonderzoek en voor het naar de behoefte van gebruikers aanpassen van onze diensten, gebruikersprofielen onder pseudoniem opstellen en evalueren, echter alleen voor zover je niet van je wettelijk recht gebruik hebt gemaakt om bezwaar te maken tegen deze vorm van gegevensgebruik (zie ook de informatie over het recht op bezwaar in paragraaf 4).

b. Met aanmelding

Indien je gebruik wilt maken van het in de JUKE-FAQ en in de Algemene Voorwaarden nader omschreven aanbod van JUKE, hebben wij een aantal persoonlijke gegevens van je nodig om de gewenste dienstverlening tot stand te kunnen brengen.

Hieronder tref je hiervan een omschrijving aan. Meer gedetailleerde informatie over individuele functies van JUKE als zodanig staat in de uitgebreide informatie in de JUKE-FAQ.

aa) Bij de registratie voor de gratis proefperiode wordt je gevraagd om de volgende informatie te verschaffen, zonder welke de aanmelding niet kan worden afgerond:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Wachtwoord

bb) Als je je registreert voor een betaald abonnement of maandpakket bij JUKE, worden tijdens het aankoopproces aanvullende betalingsgegevens voor de door jou gekozen betalingsmethode verzameld en doorgegeven aan de betreffende organisatie die de betalingen verwerkt, bijv.:

 • creditcardgegevens
 • gegevens van (prepaid)kaarten met betaalfunctie

Om te voorkomen dat je je creditcardgegevens bij elke betalingsactie opnieuw moet invoeren, wordt er een zogenaamd pseudokaartnummer opgeslagen in je JUKE-account. De creditcardgegevens zelf worden niet bij ons opgeslagen, maar bij de organisatie die de betalingen verwerkt. Het pseudokaartnummer dient alleen voor de betaling van JUKE-aanbiedingen die je vanaf je account bestelt.

cc) Je logt in bij JUKE met het opgegeven e-mailadres en je gekozen wachtwoord. Telkens wanneer je toegang zoekt tot diensten van JUKE, worden er gebruiksgegevens verzonden door de betreffende internet-browser en om technische redenen opgeslagen in protocolbestanden, zogenaamde server-logfiles.

Deze gegevens zijn:

 • IP-adres (internet-protocol-adres) van de computer die toegang zoekt
 • gebruikersherkenning op het JUKE-platform
 • naam van de opgevraagde pagina
 • datum en tijdstip van opvragen
 • de referrer-URL, van waaruit je op de opgevraagde pagina terecht bent gekomen
 • verzonden datahoeveelheid
 • statusmelding of de opvraging is geslaagd
 • sessie-cookies
 • sessie-identificatienummer

Deze gegevens kunnen door ons worden geanonimiseerd en vervolgens voor statistische doeleinden worden gebruikt.

De totstandkoming van het aanbod van JUKE omvat het hieronder beschreven gebruik van persoonlijke gegevens:

 • Opdat je je gebruik van JUKE eenvoudig kunt beheren, slaan we voor iedere gebruiker automatisch de gestreamde songs, albums, playlists en de frequentie waarmee een song wordt afgespeeld, op. Als je een betaald pakket hebt aangeschaft, slaan we ook het type pakket en het betaalmiddel op, evenals de looptijd.
 • Over zgn. geoblocking-doeleinden: om auteursrechtelijke redenen moeten wij garanderen en evt. aan de eigenaar van het auteursrecht bewijzen, dat muziek alleen kan worden opgeroepen op locaties waarvoor we de betreffende rechten hebben verworven. Om die reden gebruiken we bij de registratie het IP-adres van de betreffende gebruiker en slaan we dat ook op.
 • Verzending van nieuwsbrieven, informatie over speciale aanbiedingen en servicemededelingen:
  • Als je je aanmeld voor de nieuwsbrief, krijg je deze regelmatig toegestuurd op het door jou bij de registratie opgegeven e-mailadres. Je kunt je op elk moment weer afmelden voor de nieuwsbrief. Meer informatie daarover staat in paragraaf 4.
  • Daarnaast kunnen we je, onafhankelijk van een nieuwsbrief-aanmelding, informatie toesturen over speciale aanbiedingen van JUKE via je bij de registratie opgegeven e-mailadres. Je kunt altijd bezwaar maken tegen de ontvangst van deze informatie, zonder dat hiervoor andere kosten ontstaan dan de basisverzendkosten. Je dient je bezwaar te richten aan de verderop in paragraaf 4 vermelde adressen. Daar vindt je tevens meer informatie over het uitoefenen van je recht op bezwaar.
  • Versturen van servicemededelingen: voor bepaalde informatieve mededelingen, die nodig zijn voor de afhandeling van het contract en de functie van JUKE, zoals over de service (bijv. aanmeldingsbevestiging, informatie van de klantenservice) of over een betaald pakket (bijv. orderbevestiging, contractdocumenten, betalingsafwikkeling) kun je je niet afmelden. Deze mededelingen ontvang je per e-mail op het door jou opgegeven adres.

dd) Bovendien slaan wij informatie op over de manier waarop u op onze website terechtgekomen bent, wanneer u zich, komende van een partnerwebsite, bij JUKE registreert. Hiervoor slaan wij een zog. "Campaign-ID" op. Wij maken gebruik van dergelijke Campaign-ID's om marketingrapporten in geanonimiseerde vorm op te stellen en om gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen realiseren.

c. Registratie en login via uw Facebook-account

Registratie via Facebook Voor registratie met Facebook bij JUKE moet u reeds bij Facebook zijn geregistreerd of tijdens de registratieprocedure een Facebook-account aanmaken. Let erop, dat er voor de registratie bij Facebook de Privacybeleid - en Gebruiksvoorwaarden van Facebook gelden (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA).

In de eerste stap van de registratie met Facebook vraagt Facebook u, om uw toegangsgegevens op te geven en u bij Facebook in te loggen of te registreren. Wanneer u op dit moment reeds bij Facebook bent ingelogd, wordt deze vraag om in te loggen overgeslagen.

In een tweede stap verbindt u uw Facebook-profiel met de Facebook-App van JUKE, waarvoor u zich wilt registreren. Op deze plaats ziet u ook welke informatie van uw Facebook-profiel aan JUKE kan worden doorgestuurd. Dit zijn: De informatie van uw "openbare profiel op Facebook" voornaam, achternaam, leeftijdsgroep, profielfoto, titelfoto, geslacht, vriendenlijst, Facebook-gebruikersnaam en Facebook ID. Ook heeft JUKE uw Facebook e-mailadres nodig, zodat we uw account bij JUKE kunnen aanmaken. JUKE slaat van deze gegevens alleen uw E-mailadres, uw voornaam en uw achternaam op.

In de derde stap moet u noch de gebruiksvoorwaarden en de privacybepalingen van JUKE toestemmen.

Met Facebook verbinden Als reeds bestaande User van JUKE kunt u uw JUKE-account met uw Facebook-account verbinden. U vindt deze optie in de instellingen van JUKE. Wanneer u met het verbinden van de beide accounts instemt, kunt u zich in te toekomst met uw Facebook-Account bij JUKE inloggen. Daarbij worden dezelfde gegevens van Facebook en JUKE doorgestuurd en opgeslagen als boven onder "registratie via Facebook" beschreven.

Met Facebook inloggen Wanneer u zich via Facebook bij JUKE heeft geregistreerd, kunt u zich in te toekomst altijd via de knop "Met Facebook inloggen" bij JUKE inloggen. Daarvoor moet u wel bij Facebook zijn ingelogd.

U heeft nog steeds de mogelijkheid, zich zonder uw Facebook-account bij JUKE in te loggen. Naast het Facebook-E-mailadres hebben we hiervoor een specifiek JUKE-wachtwoord nodig. Dit kunt u in de instellingen opvragen.

Ongedaan maken van de verbinding Indien u de verbinding met de Facebook-App JUKE ongedaan wilt maken, meldt u zich dan bij Facebook aan en stel de nodige veranderingen in op uw profiel.

d. Verstrekken van informatie aan derden

Persoonsgerelateerde gegevens worden door ons niet verkocht en alleen dan verstrekt aan derden, wanneer dat voor het uitvoeren van de aangeboden diensten noodzakelijk is (bijv. betalingsafwikkeling bij betaalde pakketten), wanneer je ons hiervoor toestemming hebt gegeven of wanneer de verstrekking op basis van ter zake geldende wettelijke bepalingen is voorgeschreven of toegestaan.

Wanneer u een beroep doet op diensten tegen betaling, heeft u ook de mogelijkheid om anoniem met de JUKE Card te betalen, zonder dat er persoonlijke gegevens doorgegeven worden. Overigens geven wij uw gegevens niet aan derden door voor promotiedoeleinden of aan inlichtingendiensten.

Voor zover wij gebruik maken van externe dienstverleners (bijv. voor het afwikkelen van je betaling of voor technische diensten) en voor zover deze in dit kader gebruik maken van persoonlijke informatie, hebben wij deze organisaties zorgvuldig geselecteerd op hun betrouwbaarheid, en deze contractueel verplicht tot naleving van de strenge wettelijke standaarden met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

e. Gebruik van cookies

JUKE gebruikt zogenaamde "cookies" om je bezoek aan ons platform individueel vorm te geven en te optimaliseren. Een cookie is een tekstbestand, dat ofwel tijdelijk wordt opgeslagen in het werkgeheugen van de computer ("sessiecookie") ofwel permanent wordt opgeslagen op de harde schijf ("permanente cookies"). Cookies bevatten bijv. informatie over je vorige bezoeken aan de betreffende server of informatie over de aanbiedingen die tot nu toe zijn opgevraagd. Cookies worden niet gebruikt om programma's uit te voeren of virussen naar je computer te uploaden. Het belangrijkste doel van cookies is vooral een speciaal op jou afgestemd aanbod te kunnen samenstellen en het gebruik van de diensten zo prettig mogelijk vorm te geven. De meeste browsers zijn standaard zodanig ingesteld dat ze cookies accepteren. Je kunt je browser echter zodanig configureren dat hij cookies niet accepteert of vooraf om uw bevestiging vraagt. Als je cookies weigert, kan dat echter tot gevolg hebben dat bij jou niet al onze diensten storingvrij werken.

JUKE maakt gebruik van de onderstaande cookies.

 • Tijdelijke of sessie-cookies: JUKE maakt voornamelijk gebruik van "sessie-cookies". Die worden niet op je harde schijf opgeslagen en worden verwijderd bij het sluiten van de browser. Sessie-cookies worden gebruikt voor de inlogauthentificatie en voor het compenseren van de systeembelasting.
 • Partner- en affiliate-cookies: JUKE gebruikt ook cookies die via een extern advertentieplatform naar onze diensten verwijzen. Deze cookies dienen voor de afrekening met de samenwerkende partner en bevatten geen persoonlijke informatie over jou.
 • Permanente cookies: JUKE maakt geen gebruik van zogenaamde "permanente cookies" om je persoonlijke gebruikersinstelligen op te slaan.

f. Gebruik plug-ins van sociale netwerken

JUKE maakt op zijn website gebruik van social plugins ("plugins") van het sociale netwerk facebook.com dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("facebook"). Deze plugins worden aangegeven met een facebook-logo. Als je een JUKE-website opvraagt die een dergelijke plugin bevat, bouwt je browser een directe verbinding op met de facebook-servers. Facebook verstuurt de inhoud van de plugins direct naar je browser die deze vervolgens in de website integreert.JUKE gebruikt op zijn website plug-ins van de sociale netwerken facebook.com en twitter.com. Facebook is eigendom van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS en Twitter van Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS. De plug-ins zijn te herkennen aan het logo van de desbetreffende sociale netwerken.A ls u op één van onze sites met zo'n plug-in klikt, dan brengt uw browser een directe verbinding tot stand met de server van het desbetreffende sociale netwerk. De inhoud van de plug-in wordt door het sociale netwerk onmiddellijk doorgestuurd naar uw browser en getoond in de website. Daarom hebben wij geen invloed op de omvang van de gegevens, die het desbetreffende sociale netwerk met behulp van de plug-ins overdraagt, en wij informeren u overeenkomstig onze stand van kennis:

door het inbinden van de plug-ins ontvangt het desbetreffende sociale netwerk de informatie dat u onze overeenkomstige site hebt opgeroepen. Als u zich zojuist bij een van de sociale netwerken hebt ingelogd, kan het netwerk uw bezoek aan onze website in uw account bij dit netwerk laten zien. Als u met de plug-in interageert (bv. door op de "Vind ik leuk" of "Tweet"-knop te drukken), wordt de overeenkomstige informatie van uw browser naar het sociale netwerk overgedragen en de functie van de website wordt via deze knop uitgevoerd. Als u geen lid bent van een sociaal netwerk, dan is het toch mogelijk dat het sociale netwerk het IP-adres van uw computer achterhaalt en opslaat. Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door het sociale netwerk, evenals uw overeenkomstige rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de aanwijzingen voor privacybescherming. http://www.facebook.com/about/privacy/; http://twitter.com/privacy

Als u lid bent van het sociale netwerk en niet wilt dat het netwerk gegevens over u verzamelt en deze aan uw account koppelt, raden wij u aan u voor uw bezoek aan JUKE bij het sociale netwerk uit te loggen.

g. Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een analyse-webservice van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Uw IP-adres wordt door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die vallen onder het verdrag van de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de aanbieder van deze service zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de service te evalueren, om berichten over de activiteiten te genereren en om overige met het gebruik en het internetgebruik samenhangende diensten aan de operator van de website aan te bieden. Het in het kader van Google Analytics van uw Browser/Mobile App overdragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. U kunt voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen door het selecteren van de juiste instellingen van uw browsersoftware. U kunt bovendien het opslaan van de door de cookie aangemaakte gegevens m.b.t. uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google, evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door het onder deze link beschikbare browserplugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Om te verhinderen dat deze gegevens op Mobile Apps worden opgeslagen kunt in in de instelllingen van de Mobile Apps de optie "Google Analytics" of "Google Analytics toestaan" deactiveren.

Nadere informatie over de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Google vindt u onder http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. We maken erop opmerkzaam, dat op deze website Google Analytics is uitgebreid met de code "gat._anonymizeIp();" om een anonieme opslag van IP-adressen (z.g. IP-masking) te garanderen.

h. Gebruik van Bugsense

Om de functionaliteit van onze apps voor mobiele terminals te verbeteren, maken wij gebruik van de software Bugsense. Hiervoor wordt, in geval van een crash van de app of van een fout, informatie uit de app in geanonimiseerde vorm aan Bugsense doorgestuurd, zodat de fout kan worden geëvalueerd. Bovendien worden de volgende gegevens in geanonimiseerde vorm doorgegeven aan Bugsense:

 • App-versie
 • Unique-ID's, waarmee Bugsense het geval kan identificeren
 • Naam van de mobiele provider
 • Land
 • Tijdstip waarop de fout zich voordeed
 • Systeemtaal
 • GPS geactiveerd (ja/neen)
 • Mobiel netwerk geactiveerd (ja/neen)
 • Versie van het besturingssysteem
 • Typeaanduiding van de mobiele telefoon
 • Bugsense-versie
 • WLAN geactiveerd (ja/neen)
Wanneer u een smartphone met Android gebruikt, worden bovendien ook de volgende gegevens doorgegeven:
 • Informatie over de grootte van het geheugen, dat de app en het toestel ter beschikking staat
 • Informatie over de grootte en de resolutie van de display
Wanneer u niet wilt dat Bugsense uw gegevens in geanonimiseerde vorm analyseert, kunt u deze tool te allen tijde in het menupuntje "Analytics" deactiveren.

i. Adjust.io

Deze website/app maakt o.a. ook gebruik van de analysetechnologie 'adjust.io' van adeven GmbH ('adeven'). Voor de analyse gebruikt adeven daarbij IP- en Mac-adressen van de gebruiker. Deze worden echter uitsluitend in geanonimiseerde vorm verwerkt. Natuurlijke personen kunnen hierdoor niet worden geïdentificeerd. Door het gebruik van deze website/app voor analysedoeleinden verklaart u zich akkoord met de bewerking van de hierdoor op geanonimiseerde wijze verkregen gegevens, op de manier zoals hierboven beschreven en voor het hierboven vermelde doel. Er kan te allen tijde met toekomstige werking bezwaar aangetekend worden tegen de gegevensinzameling en -opslag. Stuur daarvoor een e-mail naar optout@adjust.io.

top↑

4. Toestemming en het recht op herroeping resp. op bezwaar

Voor zover wij gegevens voor een doel gebruiken waarbij volgens wettelijke bepalingen je toestemming wordt vereist, zullen wij altijd vragen om je nadrukkelijke toestemming en je toestemming volgens de wettelijke bepalingen inzaken gegevensbescherming vastleggen. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken en/of bezwaar maken tegen toekomstig gebruik van je gegevens.

Voor het herroepen van je toestemming of voor het maken van bezwaar is een bericht aan ons voldoende. Je kunt daarvoor gebruik maken van de volgende contactgegevens:

Post: 24-7 Entertainment GmbH, Torstr. 49, D-10119 Berlijn, Duitsland

E-mail: support_nl@myjuke.nl

Wij wijzen je op het feit dat in het geval van de herroeping van toestemming de dienstverlening in het kader van het aanbod van JUKE om technische redenen kan worden beperkt of onmogelijk gemaakt. Wij beantwoorden graag je vragen hierover.

top↑

5. Je recht op informatie, rectificatie, verwijdering

Je hebt op elk moment het recht om de over je opgeslagen persoonlijke informatie in te zien en deze te laten rectificeren of verwijderen. Wij wijzen je erop dat je recht op verwijdering van gegevens kan worden beperkt door wettelijke voorschriften die wij moeten nakomen met betrekking tot de bewaartermijn van gegevens.

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend op servers binnen de Europese Unie opgeslagen.

Voor aanvragen met betrekking tot inzage, rectificatie of verwijdering kun je je onder vermelding van je naam, e-mailadres en gebruikersnaam richten tot:

Post: 24-7 Entertainment GmbH, Torstr. 49, D-10119 Berlijn, Duitsland

E-mail: support_nl@myjuke.nl

Bepaalde gegevens kun je natuurlijk ook zelf eenvoudig en direct in je gebruikersaccount inzien, wijzigen of verwijderen.

 • Wanneer u uw persoonlijke gegevens wilt veranderen, kunt u dit direct via de volgende link doen (wijziging van de persoonlijke gegevens).
 • Wanneer u uw account bij myjuke wilt wissen, kunt u dit direct via de volgende link doen (wissen van de account).
top↑

6. Verantwoordelijkheid gegevensbescherming binnen het bedrijf

Bij vragen over deze bepalingen over gegevensbescherming kun je ook altijd contact opnemen met de verantwoordelijke persoon voor gegevensbescherming binnen ons bedrijf: datenschutz@myjuke.com

top↑

© 24-7 Entertainment GmbH; Ver. 4.0, 27.2.2014